Skip to main content

ISO 9000 och 14000 certifiering på gång under 2023

Men hur jobbar vi med det idag? Kvalitet har alltid varit en självklarhet för oss, detaljerna ska hålla rätt kvalitet men även vi som leverantör och företaget i sin helhet. Vi har fasta rutiner för hur detaljer ska hanteras, första och sista bitskontroll gäller alltid och en generell kontrollmätarrutin finns och gäller om inte arbetsledaren har dokumenterat tätare eller glesare intervaller för detaljen i fråga.

Vi har en gedigen samling med mätverktyg och en mätmaskin till vår hjälp. Sedan 2017 har vi affärssystemet Monitor, detta är navet i allt, här hanteras nästan allt administrativt som är kopplat till produktionen så som offert, order, beredning, rapportering, avvikelsehantering, lager, leverans, fakturering och mycket mer.  Att samla så mycket som möjligt på ett ställe och att allt är sammankopplat digitalt är en förutsättning för att just kunna hålla kvaliteten.

År 2022 så tog vi beslutet att ISO 9000 & 14000 certifiera oss. Detta är något som vi funderat på länge och ständigt jobbat för att lägga en bra grund för. Vi har haft kunder som utfört revisioner genom åren och alltid varit nöjda. Men varför vänta enda till nu? Under några år har vi haft massvis att göra med ihop slagning av bolag, flytt, ombyggnationer och en produktion som snurrar för fullt. Vi anser att ska man göra något så ska det göras ordentligt och inte förrän nu känner vi att vi kunnat ge det den uppmärksamhet det behöver.

Att miljö är viktigt kan nog ingen säga emot. Så att ha koll på vad för avtryck man gör som företag och hur man kan förbättra detta anser vi viktigt. Men miljöarbete förknippas ofta med extra arbete och kostnader, vilket till viss del är sant. Det man inte alltid tänker på är att miljöarbete och kostnadseffektivisering ofta går ihop. Kan man tillverka med mindre förbrukning av råvara, el, förbrukningsmaterial med mera så resulterar det i mindre miljöpåverkan men också att hålla nere våra priser. Så nu ser vi fram emot ISO 9000 & 14000 certifiering under 2023.